Kennisbank

Links die we vaak gebruiken.

AI en ML uitgelegd

ThAIX. Artificial intelligence needs explanation. Waarom en hoe transparantie bijdraagt aan waardering voor AI.

Een degelijke introductie tot Chat GTP: Technische briefing voor de Tweede Kamer

Of volg de Nationale AI Cursus,  Nationale AI Cursus, Nederlands, met Engelse ondertiteling.

Privacy wetgeving samengevat door Kamer van Koophandel.

Gamification

Kevin Werbach heeft een nieuwe versie van For the Win, The Power of Gamification and Game Thinking in Business, Education, Government, and Social Impact.

Een handzaam overzicht van de mogelijkheden met gamification:  Game Design Elements, by Warmelink, van Elderen and Mayer, in Mikko Vesa (2021) Organizational Gamification

Wetenschappelijke onderzoek naar de werking van van gamification: Krath, Schürmann, von Korflesch (2021) Revealing the Theoretical Basis of Gamification.

Gamification Research Network  is de community van gamification experts, met Sabastian Deterding.

Values by design

geeft Wij zijn fan van de principes van transparante algoritmen, nemen ethiek mee in ontwerp en architectuur, zien de voordelen van rustig ontwerp en staan achter de OESO-principes voor verantwoordelijk rentmeesterschap en betrouwbaar AI-design. Wij werken graag samen met klanten, leveranciers en collega’s die dat ook zo zien.

https://vsdesign.org/
https://calmtech.com/
https://www.oecd.ai/ai-principles

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is een praktische tool voor overheden en een bron van inspiratie voor andere organisaties. 

Bias

Biases in AI systems, Srinivasan and Chander (2021), kort overzicht in Communications of the ACM

Research shows AI is often biased. Blog van A. Omowole (2021) op de site van World Economic Forum

Bias decreases in proportion to the number of annotators, M. Poesio (2018), CSLI Stanford

Discrimination, artificial intelligence and algorithmic decision-making, Rapport van F. Zuiderveen Borgesius (2018), for Council of Europe

Mitigating bias in artificial intelligence, Berkeley’s playbook voor verantwoorde AI

AI implementatie

Andrew Ng bepleit meer aandacht voor kwaliteit van trainingdatasets Data-centric AI in Forbes

Over het bepalen van de grootte van de trainingdataset: zie Stephano Mitsa: How do you know you have enough training data?

Toegevoegde waarde van kleinere, maar goed gelabelde datasets:  Small data can play a big role in AI, Wilson and Daugherty (2020) in Harvard Business Review.

A Comprehensive Guide to Responsible AI, Gartner, 28 July 2022

 

Kudos

Wij gebruikten graphics en afbeeldingen van thenounproject.com en unsplash.com

Veel van de pictogrammen in onze games zijn ontworpen door  Joanna Greve.

Ons ‘proof of concept’ ontwikkelden we in samenwerking met TMI Academy, i.s.m. Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Utrecht Inc is een prettige partner voor voor science-based tech startups.

 

De beste AI bouw je samen.

Goede AI vraagt  om Ict-ers de data begrijpen, laat de Business toepassingen ontdekken, heeft Compliance nodig om te checken of alles netjes gebeurt. Dat werk komt tot leven dankzij de bijdrage van talloze (ervarings)deskundigen.