Fair Use Policy

  versie 26 juli 2023

 

De fair use policy voor de online diensten van Classifact Europe BV stelt klanten in staat de dienst op een redelijke en eerlijke manier te gebruiken, terwijl excessief of misbruikend gebruik wordt voorkomen. Het doel is om een positieve gebruikerservaring voor alle klanten te waarborgen en de stabiliteit en prestaties van de service te behouden. Deze policy betreft het gebruik van de service die door Classifact Europe BV wordt gehost (SaaS). 

 

  1. Definitie van Fair Use Fair use wordt gedefinieerd als het gebruik van de SaaS services binnen redelijke grenzen, waarbij klanten de service gebruiken zoals bedoeld zonder excessief of misbruikend gedrag.
  2. Toegestane Gebruiksscenario’s Klanten mogen de SaaS  gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden die passen bij het beoogde gebruik van de service. Dit omvat normaal gebruik van de aangeboden functies en services.
  3. Dataopslag en Bandbreedte Er wordt een redelijke limiet gesteld aan de hoeveelheid gegevensopslag en bandbreedte die een klant kan gebruiken. Deze limieten worden vastgesteld op basis van het abonnementstype en kunnen worden herzien als de behoeften van de klant of de service veranderen.
  4. Geautomatiseerd Gebruik Geautomatiseerd gebruik van de service, zoals bots, scrapers of andere scripts, moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door Classifact Europe BV. Gebruik van geautomatiseerde processen kan leiden tot beperking of opschorting van de toegang dan wel opzegging van de samenwerking door de SaaS provider zonder recht op terugbetaling of compensatie.
  5. Gebruik door Meerdere Gebruikers Klanten kunnen de service delen met meerdere gebruikers binnen hun organisatie. Het delen van accounts met niet-geautoriseerde gebruikers is echter niet toegestaan en kan resulteren in acties tegen de klant.
  6. Beveiliging Klanten moeten redelijke maatregelen nemen om de beveiliging van hun accounts en gegevens te waarborgen. Het delen van inloggegevens, zwakke wachtwoorden en andere beveiligingsinbreuken moeten worden vermeden.
  7. Reactie op Misbruik In geval van vermoedelijk misbruik, zal de de SaaS provider contact opnemen met de klant om de situatie te bespreken. Indien er sprake is van daadwerkelijk misbruik, kan de toegang tot de service tijdelijk worden beperkt of opgeschort.
  8. Regelmatige Herziening De fair use policy wordt regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de behoeften van zowel de SaaS provider als de klanten.
  9. Communicatie en Opheldering De SaaS provider zal helder communiceren over de fair use policy naar de klanten toe en eventuele vragen of zorgen omtrent het gebruik van de service beantwoorden.

 

 

Goede AI respecteert privacy.

Stuur ons een berichtje

Bij het verzenden van dit bericht accepteert u onze privacy.policy

AI is teamwork

Classifact brengt mensen samen om mooie AI te maken.